Přeskočit na obsah
Search
Close this search box.

NS Solution – experti na nákladové strategie

Optimalizace, efektivita a úspora pro váš podnik

Nabídka finančních služeb

Jsme vaše cesta k nákladové optimalizaci

V NS Solution vám nabízíme cílenou podporu v oblasti nákupu, veřejných zakázek, dotací a projektů. Náš expertní tým díky moderním technologiím posune vaše nákupní strategie na novou úroveň, zvýší efektivitu a sníží náklady. Společným cílem jsou nákupní procesy s nákladovou efektivitou a úsporami pro vaši společnost.

Pojďme společně vytvořit cestu k vaší nákladové optimalizaci.

Kvalita nákupního oddělení a souvisejících procesů je základní podmínkou pro správné fungování nákupu a jeho maximální přínos pro společnost.

Potřebujete připravit a zrealizovat výběrové řízení či vybrat nového dodavatele a nechcete nic opomenout? Nemáte s tím zkušenosti ani dostatek kapacity?

Veřejná zakázka je důležitým krokem k pořízení jakéhokoliv materiálu, služeb nebo stavebních prací při hospodaření s veřejnými prostředky, a to na úrovni státní správy, samosprávy či pokud jste příjemcem dotace.

Přenechání starostí s nákupem externí firmě přináší výhody podnikům všech oborů i velikostí. Outsourcing výrazně snižuje náklady na zaměstnance a zároveň může zvyšovat efektivitu a kvalitu nákupu.

Rádi vám představíme naše služby v oblasti nákupu, od podrobné analýzy fungování vašeho nákupního oddělení až po poskytnutí dočasných manažerských kapacit a externích zdrojů pro nákup. NS Solution je zde, aby vaše nákupní procesy proměnila v model efektivity a přizpůsobila je přesně vašim potřebám.

V oblasti dotačního poradenství vám nabízíme služby na míru, které zajistí, že váš dotační plán dokonale odpovídá vašim záměrům a potřebám. Od výběru správného dotačního titulu, přes kompletní správu administrativy dotace až po efektivní komunikaci s kontrolními orgány, jsme zde, abychom vám pomohli maximálně využít každou dotační příležitost a zajistili plynulost všech procesů.

Naše školení v oblasti nákupu jsou navržena tak, aby odpovídala vašim konkrétním potřebám a zároveň poskytla podrobný přehled o klíčových aspektech firemního nákupu. Získáte praktické informace a dovednosti, které pokrývají témata od základních principů nákupu, přes úlohy a význam nákupčího, až po strategie nákupu, techniky vyjednávání, hodnocení dodavatelů a efektivní řízení výběrových řízení.

Zajistíme profesionální řízení vašich projektů s důrazem na efektivní dosažení cílů. Náš projektový manažer se ujme úkolů plánování, organizace, řízení a kontroly, aby zajistil úspěšnou realizaci projektu v rámci stanovených termínů a rozpočtů.