Přeskočit na obsah
Search
Close this search box.

Naše služby

PQM

Kvalita nákupního oddělení a souvisejících procesů je základní podmínkou pro správné fungování nákupu a jeho maximální přínos pro společnost.

Výběrová řízení

Potřebujete připravit a zrealizovat výběrové řízení či vybrat nového dodavatele a nechcete nic opomenout?

Veřejné zakázky

Veřejná zakázka je důležitým krokem k pořízení jakéhokoliv materiálu, služeb nebo stavebních prací při hospodaření s veřejnými prostředky, a to na úrovni státní správy, samosprávy či pokud jste příjemcem dotace.

Outsourcing nákupu

Přenechání starostí s nákupem externí firmě přináší výhody podnikům všech oborů i velikostí.

Služby v oblasti nákupu

V NS Solution nabízíme komplexní služby v oblasti nákupu - od analýz a interim managementu po vytváření směrnic a dokumentace. Naše přizpůsobené řešení řeší vaše konkrétní nákupní potřeby a výzvy.

Dotační poradenství

V rámci dotačního poradenství vám poskytneme komplexní služby tak, aby splňovaly vhodnost záměru a vaše potřeby.

Školení

Jakožto společnost zabývající se odbornými službami v oblasti nákupu vám nabízíme školení týkající se tohoto oboru.

Projektové vedení

V rámci vašich projektů zajistíme profesionální projektový management.