Přeskočit na obsah
Search
Close this search box.

Outsourcing nákupu

Přenechání starostí s nákupem externí firmě přináší výhody podnikům všech oborů i velikostí. Outsourcing výrazně snižuje náklady na zaměstnance a zároveň může zvyšovat efektivitu a kvalitu nákupu.

Nabízíme vám různé druhy outsourcingu:

Kompletní – Převezmeme celý nákup společnosti

Částečný – Převezmeme například jen nestrategické položky, jen strategický či operativní nákup, nevýrobní nákup. Vždy je nastaven dle vaší konkrétní potřeby.

Tail Spend – jedná se o nákup na základě tzv. Paretova pravidla neboli 80/20. Což znamená, že 80 % útraty vaší společnosti prochází přes 20 % vašich dodavatelů. Vy se zabýváte strategickými dodavateli a my těmi malými či jednorázovými, na které dost často nemáte dostatečnou kapacitu. Případně máte zdlouhavé administrativní procesy pro založení dodavatelů a jejich hodnoceni, a pak jsme pro vás jediným zastřešujícím dodavatelem.  

Spolupráce se odehrává v přesně stanovených mantinelech, ve vzájemné důvěře a za nastavených KPI, kdy máte kontrolu nad každým krokem. Naši experti se nejprve seznámí s aktuálním stavem nákupu a následně připraví dlouhodobě udržitelný projekt, který odpovídá vašim potřebám i finančním možnostem. Samozřejmostí je přesné stanovení úrovně a dostupnosti služeb i mlčenlivost o citlivých informacích – to vše zakotvené v příslušných smlouvách.