Přeskočit na obsah
Search
Close this search box.

Slovník nákupčího

BATNA
zkratka z anglického „Best Alternative To a Negotiated Agreement“ neboli „Nejlepší alternativa k vyjednané dohodě“ Lze říct, že se jedná o určitý plán „B“ kdy se vyjednávání dostává do slepé uličky a máme tím definovanou nejvýhodnější alternativu, jakou jsme schopni přijmout v rámci vyjednávání.

E-PROCUREMENT
jedná se o využití elektronických aukci či poptávkových řízení.

HODNOTÍCÍ MATICE
jedná se o nadefinování hodnotících kritérií, jejich vah a hodnotitelů a způsob hodnocen jednotlivých nabídek. 

LICENCE
je oprávnění a způsob užití například SW a zároveň je zde definována cena za toto užití. Existuji různé typy užití a platby.   Podrobnosti jsou v samostatném dokumentu.

MAINTENANCE
jedná se o pravidelnou platbu za licenci, díky které získává vlastník aktuální verze licence například SW.

NEPŘÍMÝ MATERIÁL
je zboží či služby, které nejsou přímo spojené se samotným výrobkem, ale jsou to výdaje společnosti určené na její chod.  Sem patří například strojní a IT vybavení, kancelářské potřeby, různé služby a konzultace.  Nepřímý materiál se dále dělí na CAPEX a OPEX.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
jedná se o standardní podmínky dodavatele, za jakých dodává své zboží či služby.

OPERATIVNÍ NÁKUP
jedná se o nákup, který napřímo zajištuje dodávky zboží a služeb na základě strategického, resp. Taktického nákupu.

PROCUREMENT
jedná se o jeden z mnoha označení oddělení nákupu

PŘÍMÝ MATERIÁL
jedná se o materiál určený do výroby, z kterého vzniká samotný výrobek, nebo je jeho součástí.

SOURCING
jedná se o jeden z mnoha označení oddělení nákupu

SPECIFIKACE
jedná se o jasné definování a popsání předmětu výběrového řízení.

STRATEGICKÝ NÁKUP
jedná se o nákup, který určuje způsob nákupu, dodavatele a uzavírá smlouvou

TAKTICKÝ NÁKUP
jedná se o nákup, který na základě strategického rozhodnutí dělá výběrová řízení mezi strategicky schválenými dodavateli a v rámci domluvených podmínek.

TENDER
jedná se o výzvu k podání nabídky v rámci výběrové řízení. Tender je shodný RFP.

VEŘEJNÝ SUBJEKT
je stát, obec, samosprávný celek, organizace jimi založené, nebo případně dalším subjektem, který hospodaří s penězi, nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství.

WATNA
zkratka z anglického „Worst Alternative To a Negotiated Agreement“ neboli „Nejhorší alternativa k vyjednané dohodě“. V rámci přípravy vyjednávání je určena nejhorší varianta, jakou jsem ochoten ještě akceptovat a uzavřít dohodu.

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
jedná se o zákon 134/2016 Sb., kterým je jasně definován jakýkoliv nákup zboží, služeb či staveb veřejným subjektem.