Přeskočit na obsah
Search
Close this search box.

Veřejné zakázky

Veřejná zakázka je důležitým krokem k pořízení jakéhokoliv materiálu, služeb nebo stavebních prací při hospodaření s veřejnými prostředky, a to na úrovni státní správy, samosprávy či pokud jste příjemcem dotace.

Provedeme vás správným postupem zadání veřejné zakázky, na jehož konci bude výběr nejvhodnějšího dodavatele. Zároveň budou splněny veškeré právní náležitosti a minimalizována rizika sankcí ze strany ÚOHS a různých kontrolních orgánů.

V rámci celkového procesu veřejné zakázky vás provedeme zadávacím řízením tak, aby dodávka byla ve vámi požadované kvalitě a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. i interních pravidel klienta.

Samozřejmostí je i potřebný právní dohled.

Jsme připravení vám zpracovat také analýzu vašich předpisů s ohledem na správnost dle zákona č. 134/2016 Sb. a interních pravidel.