Přeskočit na obsah
Search
Close this search box.

Etický kodex společnosti NS Solution s.r.o.

Náš etický kodex stanoví naše minimální očekávání na všechny. Tento kodex poskytuje návod na řešení klíčových otázek, které mohou vyvstat ve vaší roli, a uvádí, na koho byste se měli obrátit, pokud budete potřebovat pomoc nebo další informace.
Náš kodex slučuje tři složky. Jeho jádrem je jednoduchý princip, že vždy dodržujeme zákony. Důvěra našich zákazníku, závisí na naší pověsti jako bezúhonné firmy.
Aby, bylo zajištěno, že budeme jednat podle zákona, vytvořili jsme interní zásady a pravidla dodržování pro všechny rizikové oblasti. Aby bylo zajištěno, že všichni budou vědět, jak se na ně daná pravidla vztahují.
Nad rámec zákona a našich zásad se musíme vždy řídit hodnotami společnosti NAKUPNÍ SERVIS s.r.o.. Naše hodnoty jsou dalším vodítkem v okamžiku, kdy činíme obtížná rozhodnutí. Pomáhají nám při rozhodování o tom, co je správné, i v případech, kdy nám zákon ani naše zásady návod nedávají.

» PÉČE O NAŠE ZÁKAZNÍKY

Naše hodnota „Nikdo se nestará o zákazníky lépe než my“ je klíčem k našemu úspěchu a povzbuzuje nás v tom, abychom se snažili našim zákazníkům co nejlépe porozumět a poskytnout jim prvotřídní služby.

» OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NAKLÁDÁNÍ S NIMI

Osobní údaje jsou součástí naší podnikatelské činnosti. Shromažďujeme je, zpracováváme a používáme pokaždé, když máme kontakt s našimi zákazníky. Například údaje o nákupních zvyklostech nám umožňují nabízet zákazníkům výhodné služby. Bez ohledu na to, zda údaje, které vedeme, náležejí našim zaměstnancům, zákazníkům, případně zaměstnancům našich smluvních partnerů, je nutné je používat, tedy zpracovávat, obezřetně, v souladu s právem a v rozsahu, v jakém máme ke zpracování údajů oprávnění. Při zpracování osobních údajů našich zákazníků také vždy respektujeme jejich preference. Takže pokaždé, když shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme osobní údaje, musíme vždy dodržovat naše Pravidla ochrany osobních údajů. A s ochranou jejích osobních dat. Považujeme za naprosto nepřijatelné jakékoliv poškození klienta. Opakovaně nesprávná nebo zavádějící sdělení poškozují důvěru, kterou k nám naši zákazníci chovají, v neposlední řadě vedou k negativní publicitě, která má opět za následek pokles naší důvěryhodnosti. Pokud tedy cokoli prohlašujeme o našich službách, pak tato tvrzení musejí být pravdivá a nesmějí být zavádějící. Správná komunikace je pro důvěru, kterou k nám naši zákazníci chovají, mimořádně důležitá.

Ochrana: Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, zachováváme mlčenlivost ve vztahu k údajům i bezpečnostním opatřením k jejich ochraně.

Vhodnost: Údaje našich zákazníků používáme pouze způsobem, který zákazníci považují za vhodný a odpovědný a ke kterému nám dali souhlas.

Otevřenost: Zákazníkům říkáme jednoznačně, jakým způsobem, za jakým účelem a jaká data o nich zpracováváme, a informujeme je o jejich právech ve vztahu ke zpracovávaným údajům.

Možnost volby: Dáváme zákazníkům možnost vybrat si, v jakém rozsahu, jakým způsobem a za jakým účelem budeme jejich údaje zpracovávat.

Výhody pro zákazníky: Dbáme na to, aby zákazníci měli co nejvíce výhod z toho, že používáme jejich údaje.

» LIDSKÁ PRÁVA

Jsme společnost a denně vstupujeme do interakcí s lidmi na celém světě. Máme odpovědnost respektovat lidská práva našich zaměstnanců a všech, s kterými spolupracujeme. Jakékoli porušení lidských práv člověka je špatné.

Prostřednictvím naši hodnoty „Chováme se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám“ se snažíme zajistit, aby naše aktivity nepodporovaly porušování lidských práv. Očekáváme to od ostatních a naši zákazníci a další subjekty to od nás rovněž očekávají.

Uznáváme roli, jakou naši zaměstnanci hrají jako součást občanské společnosti, což znamená, že rovněž uznáváme jejich právo účastnit se politických aktivit jako jednotlivci a také hromadně ve formě členství v odborech. Naším cílem je pracovat podle těch nejvyšších mezinárodních standardů. Také plně podporujeme deklaraci OSN o lidských právech a základní úmluvy mezinárodních organizací práce.

» ZÁKONY NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

V rámci našich aktivit se vždy řídíme zákony na ochranu hospodářské soutěže a jsme si vědomi, že jejich porušení a následné vyšetřování může omezit běžný provoz společnosti, jenž je, pro firmu nákladné a může to poškodit důvěru, kterou k nám zákazníci chovají.

» ÚPLATKÁŘSTVÍ

Jsme hrdí na pověst poctivé a etické firmy všude tam, kde působíme. Je důležité, aby všichni chápali naši nulovou toleranci k úplatkům a naše odhodlání snižovat korupci. Jsme firma, jejímž hlavním podnikatelským záměrem je poskytování projektů v oblasti nákupu a vstupních nákladů našim klientům a tak úplatek je brán jako selhaní, které není nijak akceptováno.